Sơ đồ website | Liên hệ | Kiểm tra thư | Tiếng Anh
Liên kết website
 
Thông tin cần biết
Thời tiết
Tỷ giá vàng
Chứng khoán
Tỷ giá ngoại tệ
Bình chọn
Bạn đánh giá trang web như thế nào?
Rất đẹp
Tương đối
Bình thường
Xem kết quả bỏ phiếu
Thống kê truy cập
  Danh sách Văn bản
Số/Ký hiệu:    Có tất cả 41 Văn bản
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Download
1 1521/TIC-TL 03-07-2015

Tài liệu giới thiệu về dự án và kêu gọi đầu tư

2 15/2012/NĐ-CP 09-03-2012

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng Sản

3 13/2012/NĐ-CP 02-03-2012

Ban hành Điều lệ sáng kiến

4 164/TB-VPCP 11/7/2011

Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tái cơ cấu Công ty cổ phần sắt Thạch Khê

5 52/TB-VPCP 17/02/2012

Thông báo kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải về triển khai thực hiện Dự án mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh

6 946/QĐ-TTg 21/6/2011

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC XÃ CHỊU ẢNH HƯỞNG DỰ ÁN KHAI THÁC MỎ SẮT THẠCH KHÊ, HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH

7 101/2011/NĐ-CP 04/11/2011

Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân

8 91-2011-NĐ-CP 17-10-2011

Quy định xử phạt hành chính về chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em 

9 51/2011/QĐ-TTg 12-09-2011

Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

10 23/2011/TT-BLĐTBXH 16-09-2011

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở CÔNG TY, DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THUÊ MƯỚN LAO ĐỘNG  

11 70/2011/NĐ-CP 22-08-2011

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Công ty, doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Số dòng hiển thị  


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT THẠCH KHÊ
Địa chỉ: Số 64, Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393. 897. 198  Fax:0393. 896. 198