Sơ đồ website | Liên hệ | Kiểm tra thư | Tiếng Anh
Liên kết website
 
Thông tin cần biết
Thời tiết
Tỷ giá vàng
Chứng khoán
Tỷ giá ngoại tệ
Bình chọn
Bạn đánh giá trang web như thế nào?
Rất đẹp
Tương đối
Bình thường
Xem kết quả bỏ phiếu
Thống kê truy cập
  Danh sách Văn bản
Số/Ký hiệu:    Có tất cả 41 Văn bản
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Download
1 59/2005/QH11 29/11/2005

Luật đầu tư năm 2005 

2 18/2011/NĐ-CP 17/3/2011

Sửa đổi khoản 6, điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số 

3 20/2010/NĐ-CP 08/3/2010

Nghị định quy định chi tiết thi hành pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh dân số

 

4 09-QĐ/TW 24/3/2011

Quyết định số 09-QĐ/TW ngày 24/3/2011 của Bộ Chính trị về bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

5 01/2011/TT-BNV 19-01-2011

về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

6 116/2010/NĐ-CP 24-12-2010

Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

7 108/2010/NĐ-CP 29-10-2010

Quy định mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động làm việc ở Công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

8 119/QĐ-TTg 18-01-2011

Phê duyệt đề án phát triển công nghệ thông tin, truyền thông nông thông giai đoạn 2011 - 2020 

Số dòng hiển thị  


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT THẠCH KHÊ
Địa chỉ: Số 64, Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393. 897. 198  Fax:0393. 896. 198