Sơ đồ website | Liên hệ | Kiểm tra thư | Tiếng Anh
Liên kết website
 
Thông tin cần biết
Thời tiết
Tỷ giá vàng
Chứng khoán
Tỷ giá ngoại tệ
Bình chọn
Bạn đánh giá trang web như thế nào?
Rất đẹp
Tương đối
Bình thường
Xem kết quả bỏ phiếu
Thống kê truy cập
  Thông tin đấu thầu
THÔNG BÁO MỜI THẦU
Ngày cập nhật: 23-10-2015

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

- Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần sắt Thạch Khê

- Tên gói thầu: TV2-89: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật

-  Tên dự án: Đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê, Hà Tĩnh (Điều chỉnh)

- Nguồn vốn: Vốn góp cổ đông và các nguồn huy động hợp pháp khác.

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

- Thời gian bán HSMT: từ 15 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2015 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 11 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Ban BDA – Công ty cổ phần sắt Thạch Khê, số 64 đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 Đồng (Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Ban BDA – Công ty cổ phần sắt Thạch Khê, số 64 đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 20 tháng 11 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 11 năm 2015, tại văn phòng Công ty cổ phần sắt Thạch Khê, số 64 đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Công ty cổ phần sắt Thạch Khê kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT THẠCH KHÊ
Địa chỉ: Số 64, Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393. 897. 198  Fax:0393. 896. 198