Sơ đồ website | Liên hệ | Kiểm tra thư | Tiếng Anh
Liên kết website
 
Thông tin cần biết
Thời tiết
Tỷ giá vàng
Chứng khoán
Tỷ giá ngoại tệ
Bình chọn
Bạn đánh giá trang web như thế nào?
Rất đẹp
Tương đối
Bình thường
Xem kết quả bỏ phiếu
Thống kê truy cập
  Danh bạ điện thoại
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CÔNG TY
Ngày cập nhật: 07-09-2010

 

TT

Họ và Tên

Chức danh

Điện thoại

Email

 

Hội đồng quản trị

1

Lê Quang Bình

Chủ tịch

 

 

2

Nguyễn Quốc Hưng

Ủy viên

0913275849

Hungnq @vinacomin.vn

3

 Phạm Lê Hùng

Ủy viên

0934273333 

 plhungvn@gmail.com

4

Nguyễn Thanh Liêm

Ủy viên

0988718509

liemnt@vinacomin.vn

5

 Lương Đức Chính

Ủy viên

 0913248371

 chinhld@vinacomin.vn

6

Đinh Văn Tâm

Ủy viên

0913003591

tamdv@vnsteel.vn

 

Ban kiểm soát

1

Nguyễn Tiến Thắng

Trưởng ban

0913398103

thangnt@vnsteel.vn

2

Nguyễn Hòa

Thành viên

0988372999

nguyenhoa@vinacomin.vn

3

Nguyễn Chi Lăng

Thanh viên

0917336656

lang6656@gmail.com

4

Hoàng Văn Kiệm

Thành viên

0912391159

Kiemhv @vinacomin.vn

5

Phùng Văn Tân

Thành viên

0913547735

phungtan.bks @gmail.com

6

Hồ Đại Thành

Thành viên

ĐT: 0984575859

 

 I

 Ban giám đốc

1

Nguyễn Quốc Hưng

Tổng giám đốc

0941807568

Hungnq @vinacomin.vn

2

Nguyễn Đình Sơn

P.TGĐ

Tel: 0393695197

ĐT: 0913294593

Nguyendinhson

@satthachkhe.vn

3

Đỗ Đình Thừa

P.TGĐ

ĐT: 0913963238

ticdothua@gmail.com

 II

 Phòng nhân sự

1

Phạm Văn Đức

Trưởng phòng

Tel: 0393693198

ĐT: 0912357124

Pvduc.ht@gmail.com

 

 

 

 

 

2

Võ Quang Toàn

 

Tel: 0393897198

ĐT: 0983753031

Quangtoan.tic @gmail.com

3

Đỗ Minh Chiến

 

Tel: 0383695195

ĐT: 0914860198


 dominhchien79@gmail.com

4

Lưu Thị Hồng Loan

 

ĐT: 01688340174

Luuhongloan @gmail.com

 

 

 

 

 

 III

Phòng  Kỹ thuật

1

Trần Văn nghệ

Trưởng phòng

Tel: 0393695200

ĐT: 0988426439

nghe.tic@gmail.com

2

Lương Văn Trung

 

Tel: 0393693198

ĐT: 0985908355

trungthep@gmail.com

3

Nguyễn Văn Thành

 

Tel: 0393695196

ĐT: 0916360677

Nguyenvanthanh.tic

@gmail.com

4

Hoàng Văn Ngân

 

ĐT: 0984347158

Hoangvngan @gmail.com

5

Hồ Hoàng Anh

 

ĐT: 0917880097

Hohoanganh @satthachkhe.vn

6

Nguyễn Văn Khoa

 

ĐT: 0903294758

khoamap.na01 @gmail.com

7

 Nguyễ Văn Thiệu

 

 ĐT: 0986116815

 vanthieu.tic @gmail.com

IV

 Ban Quản lý dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê (BDA)

1

Nguyễn Đình Sơn

P.Tổng giám đốc, Trưởng ban

Tel: 0393695199

ĐT: 0913294593

nguyendinhson

@satthachkhe.vn

2

Trần Hoài Nam

Phó ban

ĐT: 0912697405

Hoainam_tic @yahoo.com

3

Bùi Công Hoan

Phụ trách phòng

ĐT: 0975652777

 hoanbui.tic @gmail.com

V

 Đội bảo vệ mỏ

1

Đậu Duy Hóa

Đội trưởng

ĐT: 0936487878

 Hoaqp.tic @gmail.com

2

Nguyễn Văn Hoàng

 

Tel: 0393986224

ĐT: 0912065833

nguyenhoangtic88 @gmail.com

3

Phan Bá Trường

 

Tel: 0393986224

ĐT: 0904067775

 

4

Lê Trung Hậu

 

Tel: 0393986224

ĐT: 0905110989

 

5

Đoàn Xuân Biên

 

ĐT: 0976599679

biencdvt@gmail.com

 

Trần Văn Trung

 

ĐT: 01627867448

 

 

Đảng bộ

 

Nguyễn Quốc Hưng 

Bí thư 

Tel: 0393898198

ĐT: 

 

Hội Cựu chiến binh

 

 

 

 

 

Đoàn thanh niên

 

 

 

 

 

Công đoàn

 

Lương Văn Trung

 

Tel: 0393693198

ĐT: 0985908355

trungthep@gmail.com

Khác

 

Ban biên tập tin

 

 

 

 

Quản trị

 

 

Admin @satthachkhe.vn 

 

  

 

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT THẠCH KHÊ
Địa chỉ: Số 64, Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393. 897. 198  Fax:0393. 896. 198