Sơ đồ website | Liên hệ | Kiểm tra thư | Tiếng Anh
Liên kết website
 
Thông tin cần biết
Thời tiết
Tỷ giá vàng
Chứng khoán
Tỷ giá ngoại tệ
Bình chọn
Bạn đánh giá trang web như thế nào?
Rất đẹp
Tương đối
Bình thường
Xem kết quả bỏ phiếu
Thống kê truy cập
  Giới thiệu
Mỏ Thạch Khê, Quá trình và kết quả nghiên cứu địa chất
Ngày cập nhật: 21-12-2010

Mỏ quặng sắt thạch khê được phát  hiện từ năm 1960, nằm trên địa phận 3 xã Thạch Khê, Thạch Đỉnh và Thạch Hải thuộc huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 8km về phía Đông, trung tâm của mỏ cách bờ biển Đông khoảng 1,6 km. Mỏ có diện tích chủ yếu nằm ở phía đông Xã Thạch Khê nên được lấy tên của xã này.

Tọa độ địa lý khu mỏ như sau: 18°23’24’’ đến 18°25’18’’ vĩ độ bắc. 105°56’51’’ đến 105°57’57’’ kinh độ đông thuộc tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 100.000 mang ký hiệu E48-56.

Mỏ có trữ lượng quặng sắt 544 triệu tấn với hàm lượng Fe trung bình 59,2%.

Lịch sử công tác nghiên cứu địa chất Mỏ thạch khê

Trong những năm 1960 -1963 trong công tác lập bản đồ từ hàng không của Đoàn 35, dị thường từ Thạch Khê đã được phát hiện khi máy bay bay qua vùng trời Thạch Khê ở độ cao 300m. Từ đó công tác nghiên cứu địa chất vùng mỏ đươc tiến hành chi tiết dần theo thời gian và mức độ. 

Sau khi phát hiện được dị thường từ của đoàn địa chất 35, đoàn địa chất 8 (nay là Đoàn địa chất 402) tiến hành kiểm tra bản chất vật thể gây nên dị thường bằng công tác khoan, và đã phát hiện được thân quặng manhetit thạch khê.

- Để khảo sát chi tiết, năm 1963 -1964, Đoàn 8 đã tiến hành lập bản đồ đẳng từ tỉ lệ 1:10.000 trên diện tích 80km2.

- Từ năm 1965 đến năm 1969 công tác nghiên cứu địa chất vùng mỏ bị ngừng do chiến tranh chống Đế quốc Mỹ.

- Tháng 7/1969 đến tháng 12/1969 Đoàn địa chất 8 đã tiến hành thành lập bản đồ địa chất tỉ lệ 1:25.000 bằng khoan nông trên diện tích 65km2.

- Tháng 9/1971 đến cuối năm 1974 mỏ được tiến hành tìm kiếm tỉ mỉ bằng khoan máy và đánh giá trữ lượng quặng ở cấp C2

- Từ năm 1975 đến cuối năm 1978 mỏ được tiến hành thăm dò sơ bộ đánh giá trữ lượng quặng cấp C1+C2,

- Từ 1979 đến cuối năm 1980 thi công khối lượng bổ sung cho giai đoạn thăm dò sơ bộ, cuối năm 1980 đến đầu năm 1981 lập báo cáo thăm dò sơ bộ.

Trong qúa trình tiến hành thăm do sơ bộ, công tác khoan máy đã thực hiện 28645.7m/115LK, công tác ĐCCT đã lấy 1115 mẫu/44LK, công tác nghiên cứu ĐCTV chuyên môn đã thực hiện 6528.7m/44LK, ĐCTV-ĐCCT kết hợp địa chất đã thực hiện 7176.7m/24LK.

Đầu năm 1980, Hội đồng trữ lượng nhà nước đã phê chuẩn báo cáo thăm dò sơ bộ Mỏ sắt thạch khê với trữ lượng tính được 511550 nghìn tấn cấp công nghiệp, trong đó cấp C1 là 171.000 nghìn tấn và khẳng định mỏ có giá trị công nghiệp.

- Từ tháng 4/1982, Tổng cục địa chất đã phê chuẩn và giao nhiệm vụ cho Đoàn địa chất 402 (Quyết định số 140-ĐCKT ngày 15/4/1982) thi công phương án dò tỉ mỉ mỏ sắt thạch khê.

Trong quá trình tiến hành thăm do tỉ mỉ, công tác khoan máy đã thực hiện 24465.7m/175LK+15G (trong đó, khoan khống chế thân quặng: 10480m/35LK, Khoan ĐCTV – ĐCCT: 7860m/74LK). Công tác nghiên cứu ĐCTV gồm: ĐCTV chuyên môn là 4201.27m/75 (60LK+15G), ĐCTV chuyên môn kết hợp ĐCCT: 2755.5m/17LK. Công tác ĐCCT đã lấy 755 mẫu/40LK.

Đến cuối năm 1984 công tác thăm dò tỉ mỉ hoàn thành, từ tháng 8 - 12/1984 lập báo cáo thăm dò tỉ mỉ.

Ngày 12/4/1985, Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản có Quyết định số 153/QĐHĐ phê chuẩn “Báo cáo địa chất về kết quả thăm dò tỉ mỉ mỏ sắt thạch khê – Nghệ tĩnh”.

Theo đó: Trữ lượng toàn mỏ là 544.080,1 nghìn tấn, chi tiết:

m 2008, căn cứ Quyết định số 06/QĐ-BTNMT ngày 07/6/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn; kết quả chuyển đổi cấp trữ lượng, cấp tài nguyên tại Quyết định số 46/QĐ-HĐTL/CĐ ngày 02/4/2008 của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản như sau:

Ngày 24/02/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 222/GP-BTNMT, theo đó cho phép Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê khai thác quặng sắt bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ Thạch Khê thuộc các xã: Thạch Hải, Thạch Đỉnh và Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh với diện tích khu vực khai thác: 527,0 ha, thuộc tờ bản đồ tỷ lệ 1/50.000 số hiệu E-48-44-B, cốt sâu được phép khai thác: -550m.

Đức Thái – Hoàng Anh

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT THẠCH KHÊ
Địa chỉ: Số 64, Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393. 897. 198  Fax:0393. 896. 198