CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT THẠCH KHÊ
Địa chỉ: Số 64, Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393. 897. 198  Fax:0393. 896. 198

Print 
Công ty CP Sắt Thạch Khê tổ chức thăm hỏi, động viên mẹ Việt Nam anh hùng.

 Hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa do Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Hà Tĩnh phát động; Thực hiện Công văn số 479-CV/ĐUK, ngày 30/6/2015 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp HàTĩnh. Công ty cổ phần sắt Thạch Khê đã nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến, sinh năm 1939, trú quán tại xã Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh.

Ngày 18/9/2015 Công ty đã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Thạch Đồng đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho Mẹ.

Món quà tuy không lớn, nhưng đã thể hiện được trách nhiệm và tình cảm của CBCNV Công ty cổ phần sắt Thạch Khê đối với những người có công với đất nước. Tin tưởng rằng trong thời gian tới cùng với sự phát triển SXKD, Công ty sẽ ngày càng làm tốt hơn công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với những đối tượng chính sách trên địa bàn./.

Nguyễn Hương

Print