CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT THẠCH KHÊ
Địa chỉ: Số 64, Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393. 897. 198  Fax:0393. 896. 198

Print 
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CÔNG TY

 

TT

Họ và Tên

Chức danh

Điện thoại

Email

 

Hội đồng quản trị

1

Lê Quang Bình

Chủ tịch

 

 

2

Nguyễn Quốc Hưng

Ủy viên

0913275849

Hungnq @vinacomin.vn

3

 Phạm Lê Hùng

Ủy viên

0934273333 

 plhungvn@gmail.com

4

Nguyễn Thanh Liêm

Ủy viên

0988718509

liemnt@vinacomin.vn

5

 Lương Đức Chính

Ủy viên

 0913248371

 chinhld@vinacomin.vn

6

Đinh Văn Tâm

Ủy viên

0913003591

tamdv@vnsteel.vn

 

Ban kiểm soát

1

Nguyễn Tiến Thắng

Trưởng ban

0913398103

thangnt@vnsteel.vn

2

Nguyễn Hòa

Thành viên

0988372999

nguyenhoa@vinacomin.vn

3

Nguyễn Chi Lăng

Thanh viên

0917336656

lang6656@gmail.com

4

Hoàng Văn Kiệm

Thành viên

0912391159

Kiemhv @vinacomin.vn

5

Phùng Văn Tân

Thành viên

0913547735

phungtan.bks @gmail.com

6

Hồ Đại Thành

Thành viên

ĐT: 0984575859

 

 I

 Ban giám đốc

1

Nguyễn Quốc Hưng

Tổng giám đốc

0941807568

Hungnq @vinacomin.vn

2

Nguyễn Đình Sơn

P.TGĐ

Tel: 0393695197

ĐT: 0913294593

Nguyendinhson

@satthachkhe.vn

3

Đỗ Đình Thừa

P.TGĐ

ĐT: 0913963238

ticdothua@gmail.com

 II

 Phòng nhân sự

1

Phạm Văn Đức

Trưởng phòng

Tel: 0393693198

ĐT: 0912357124

Pvduc.ht@gmail.com

 

 

 

 

 

2

Võ Quang Toàn

 

Tel: 0393897198

ĐT: 0983753031

Quangtoan.tic @gmail.com

3

Đỗ Minh Chiến

 

Tel: 0383695195

ĐT: 0914860198


 dominhchien79@gmail.com

4

Lưu Thị Hồng Loan

 

ĐT: 01688340174

Luuhongloan @gmail.com

 

 

 

 

 

 III

Phòng  Kỹ thuật

1

Trần Văn nghệ

Trưởng phòng

Tel: 0393695200

ĐT: 0988426439

nghe.tic@gmail.com

2

Lương Văn Trung

 

Tel: 0393693198

ĐT: 0985908355

trungthep@gmail.com

3

Nguyễn Văn Thành

 

Tel: 0393695196

ĐT: 0916360677

Nguyenvanthanh.tic

@gmail.com

4

Hoàng Văn Ngân

 

ĐT: 0984347158

Hoangvngan @gmail.com

5

Hồ Hoàng Anh

 

ĐT: 0917880097

Hohoanganh @satthachkhe.vn

6

Nguyễn Văn Khoa

 

ĐT: 0903294758

khoamap.na01 @gmail.com

7

 Nguyễ Văn Thiệu

 

 ĐT: 0986116815

 vanthieu.tic @gmail.com

IV

 Ban Quản lý dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê (BDA)

1

Nguyễn Đình Sơn

P.Tổng giám đốc, Trưởng ban

Tel: 0393695199

ĐT: 0913294593

nguyendinhson

@satthachkhe.vn

2

Trần Hoài Nam

Phó ban

ĐT: 0912697405

Hoainam_tic @yahoo.com

3

Bùi Công Hoan

Phụ trách phòng

ĐT: 0975652777

 hoanbui.tic @gmail.com

V

 Đội bảo vệ mỏ

1

Đậu Duy Hóa

Đội trưởng

ĐT: 0936487878

 Hoaqp.tic @gmail.com

2

Nguyễn Văn Hoàng

 

Tel: 0393986224

ĐT: 0912065833

nguyenhoangtic88 @gmail.com

3

Phan Bá Trường

 

Tel: 0393986224

ĐT: 0904067775

 

4

Lê Trung Hậu

 

Tel: 0393986224

ĐT: 0905110989

 

5

Đoàn Xuân Biên

 

ĐT: 0976599679

biencdvt@gmail.com

 

Trần Văn Trung

 

ĐT: 01627867448

 

 

Đảng bộ

 

Nguyễn Quốc Hưng 

Bí thư 

Tel: 0393898198

ĐT: 

 

Hội Cựu chiến binh

 

 

 

 

 

Đoàn thanh niên

 

 

 

 

 

Công đoàn

 

Lương Văn Trung

 

Tel: 0393693198

ĐT: 0985908355

trungthep@gmail.com

Khác

 

Ban biên tập tin

 

 

 

 

Quản trị

 

 

Admin @satthachkhe.vn 

 

  

 

Print